Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11415 biocertification
07.02.2018
АВИТА АГРО ЕООД Ямбол Растениевъдство
 • Кориандър
 • Обикновена/мека пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
7699 biocertification
07.02.2018
Аврам Русев Аврамов Търговище Растениевъдство
 • Люцерна
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слива
преглед
7730 biocertification
02.02.2018
„АГРАПЛАМ ” ЕООД Хасково Растениевъдство
 • Лешници
преглед
20348 biocertification
28.12.2017
"АГРИМИ" ЕООД София Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
12180 biocertification
14.02.2018
Агримонт ЕООД София Растениевъдство
 • Други костилкови
 • Дюля
 • Кайсия
 • Праскова
 • Слива
преглед
13903 biocertification
01.06.2018
„АГРИНУТ” ЕООД Пазарджик Растениевъдство
 • Пасища
 • Спанак
преглед
11322 biocertification
30.01.2018
АГРОГЕН – 07 ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
10762 biocertification
22.02.2018
''Агро-Екоимпулс''ООД Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
10601 biocertification
30.01.2018
''Агрозем 05'' ЕООД София Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Обикновена/мека пшеница
 • Слънчоглед
преглед
11460 biocertification
02.02.2018
АГРО ИВЕКС 2002 ЕООД Стара Загора Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
12178 biocertification
08.02.2018
АГРОИНВЕСТ САНДАНСКИ ЕООД Благоевград Растениевъдство
 • Бял трън
преглед
11553 biocertification
06.02.2018
АГРОКИМ ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
11650 biocertification
23.01.2018
АГРО ЛЕНД ГРУП 4 ООД Бургас Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
11346 biocertification
23.01.2018
АГРО- НЕТ 2010 ООД Бургас Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
12317 biocertification
02.02.2018
Агро Обединение ЕООД Плевен Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О