Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
17231 BG-BIO-17
30.12.2016
"Агриатика" ООД Силистра Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
16536 BG-BIO-17
03.01.2019
"Агрослав" ЕООД София Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Орехи
 • Слива
преглед
11748 BG-BIO-17
29.12.2015
"Агро Фантазия" ЕООД София Животновъдство
 • Други кози
 • Кози, женски за разплод
Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
16229 BG-BIO-17
22.12.2016
Адем Кязимов Адемов Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
21997 BG-BIO-17
31.05.2018
Азиме Ахмед Ахмед Варна Растениевъдство
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
21406 BG-BIO-17
03.05.2018
Айджихан Ерол Ахмед Шумен Растениевъдство
 • Други зеленчуци
 • Малина
 • Череша, вишна и др
преглед
15716 BG-BIO-17
16.12.2016
Айдън Сали Осман Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11375 BG-BIO-17
22.12.2015
Айкут Нежметинов Явашев Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
14413 BG-BIO-17
17.10.2016
Айля Кязим Мустафа Шумен Растениевъдство
 • Слива
преглед
21796 BG-BIO-17
23.05.2018
Айнур Абдулова Али Шумен Растениевъдство
 • Кайсия
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Череша, вишна и др
преглед
21610 BG-BIO-17
15.05.2018
Айсел Адем Салиева Русе Растениевъдство
 • Кайсия
 • Картофи
 • Праскова
 • Череша, вишна и др
преглед
21349 BG-BIO-17
30.04.2018
Айсун Назлъм Джелил Шумен Растениевъдство
 • Слива
преглед
11778 BG-BIO-17
30.12.2015
Александър Василев Андонов Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
20316 BG-BIO-17
22.12.2017
Ана Верадинова Вехова Търговище Растениевъдство
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
14927 BG-BIO-17
18.11.2016
Ангел Йорданов Топалов Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О