Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
12075 BG-BIO-02
30.12.2015
Янко Стефанов Бонев Пазарджик Растениевъдство
 • Грах
 • Люцерна
 • Маслодайна роза
преглед
4653 BG-BIO-05
10.12.2013
Янко Стоянов Йорданов Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
23550 biocertification
03.09.2019
Янус Николови ООД Пловдив Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
8500 BG-BIO-22
31.03.2019
Янчо Николаев Вълчев Пловдив Растениевъдство
 • Домати
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед
3905 BG-BIO-19
10.10.2018
Ясемин Сейхан Юсуф Разград Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Орехи
преглед
16892 BG-BIO-15
31.03.2019
Ясен Миленов Миленов Перник Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Орехи
19852 BG-BIO-19
20.10.2017
Яшар Шенол Халил Силистра Растениевъдство
 • Лешници
 • Слива
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О