Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11255 BG-BIO-05
21.12.2015
Яни Иванов Янев Хасково Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
8286 BG-BIO-05
16.06.2015
Янислава Пламенова Великова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2862 BG-BIO-19
30.01.2018
Янислав Бисеров Недялков Варна Растениевъдство
 • Домати
 • Зеле
преглед
9775 BG-BIO-02
20.07.2015
Яница Георгиева Георгиева София Растениевъдство
 • Картофи
 • Малина
преглед
16273 BG-BIO-02
23.12.2016
Яница Огнянова Петличкова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
4558 BG-BIO-05
08.12.2011
Янка Денева Паскова Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11857 BG-BIO-20
31.03.2019
Янка Желязкова Енева Ямбол Растениевъдство
 • Бадеми
 • Орехи
16545 BG-BIO-02
28.12.2016
Янка Колева Георгиева Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
18316 BG-BIO-02
22.02.2017
Янка Пекова Бечова Видин Растениевъдство
 • Орехи
преглед
2896 BG-BIO-19
21.11.2018
Янка Радева Хаджирадева Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
преглед
8681 BG-BIO-02
14.12.2012
Янко Вангелов Николов Стара Загора Растениевъдство
 • Орехи
преглед
3703 BG-BIO-12
27.05.2015
Янко Вергилов Атанасов Варна Растениевъдство
 • Лавандула
 • Шипка
преглед
20850 BG-BIO-02
01.03.2018
Янко Георгиев Георгиев София Растениевъдство
 • Малина
 • Слива
преглед
8136 BG-BIO-19
22.01.2018
Янко Господинов Донев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
 • Орехи
 • Слива
прегледпреглед
3198 BG-BIO-02
22.03.2018
Янко Матев Матев Пловдив Растениевъдство
 • Маслодайна роза
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О