Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
14548 BG-BIO-04
25.01.2018
Яблена Натура и Партнърс ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
11736 BG-BIO-17
28.12.2015
Явор Джендов Станчев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
4926 BG-BIO-04
06.03.2018
Явор Иванов Плачков Сливен Растениевъдство
 • Арония
прегледпреглед
12766 BG-BIO-02
29.11.2010
Явор Кирилов Якимов Русе Растениевъдство
 • Орехи
 • Ябълка
преглед
2546 BG-BIO-19
10.04.2018
Явор Любенов Джамбазов Русе Растениевъдство
 • Орехи
преглед
21047 BG-BIO-20
05.04.2018
Явор Николаев Димитров Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
8931
09.09.2015
Явор Пиндев София
8258 BG-BIO-19
08.11.2018
Явор Христов Чернев Силистра Растениевъдство
 • Кайсия
 • Малина
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
3137 BG-BIO-05
05.11.2012
Яна Димитрова Андреева Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
21676 BG-BIO-12
17.05.2018
Янаки Николаев Апостолов Хасково Растениевъдство
 • Зеле
 • Угар като част от сеитбообращението
6719 BG-BIO-19
20.07.2017
Яна Славчова Моравска Пазарджик Растениевъдство
 • Лавандула
прегледпреглед
9528 BG-BIO-02
23.04.2014
Яна Христова Борисова Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
8627 BG-BIO-18
12.02.2019
Яне Николаев Нековски Враца Растениевъдство
 • Сладка Царевица
преглед
8109 BG-BIO-05
30.06.2015
Яни Апостолов Апостолов Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6502 BG-BIO-02
30.12.2013
Яни Димов Дичев Стара Загора Растениевъдство
 • Арония
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О