Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11776 BG-BIO-02
29.12.2015
„96 Агрогруп” ООД София Растениевъдство
 • Вишни
 • Череша, вишна и др
преглед
6666 BG-BIO-16
27.02.2015
AГРО-МТВ 62 ЕООД Ловеч Растениевъдство
 • Люцерна
 • Орехи
2995 BG-BIO-05
20.12.2013
Aнна Йорданова Тодорова Търговище Растениевъдство
 • Орехи
 • Праскова
 • Слива
 • Ябълка
6231 BG-BIO-02
21.12.2012
ET "ВИГ Велислава Пилчева" Бургас Растениевъдство
 • Орехи
преглед
8637 BG-BIO-02
30.12.2014
ET''ДОРА-ТОДОРКА ДЖОГОЛАНОВА'' София Растениевъдство
 • Картофи
 • Ръж
прегледпреглед
4138 BG-BIO-07
22.03.2016
ET "Инамар – Пламен Цонков - Катя Цонкова" Плевен Животновъдство
 • Други кози
 • Други овце
 • Кози, женски за разплод
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
прегледпрегледпреглед
7175 BG-BIO-05
28.02.2015
ET “Мъдър-Хасан Али-Фатме Али” Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6445 BG-BIO-16
27.02.2015
EТ КОСТА 66- КОСТАДИН КОСТАДИНОВ Ямбол Растениевъдство
 • Люцерна
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
7331 BG-BIO-05
16.02.2015
Аббаз Исмаил Вели Сливен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
3377 BG-BIO-05
26.08.2014
Абдул Кадер Асил Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
19163 BG-BIO-19
20.07.2017
Абнер Къмпани ЕООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
10811 BG-BIO-05
11.12.2015
Абти Ибрахимов Салимов Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
20161 BG-BIO-12
05.12.2017
АВА Инвест 11 АД София Внос на биологични продукти
 • Внос
преглед
15474 BG-BIO-04
12.12.2016
Августин Христов Христов Варна Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Шипка
прегледпреглед
17292 BG-BIO-04
31.12.2016
АВЕЛАНА 2016 ЕООД София Растениевъдство
 • Вишни
 • Естествени пасища
прегледпреглед