Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
19218 BG-BIO-17
25.07.2017
Яна Василева Йорданова Перник Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
3137 BG-BIO-05
05.11.2012
Яна Димитрова Андреева Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
17129 BG-BIO-10
27.12.2016
Яна Петрова Бачварова Хасково Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
6719 BG-BIO-19
28.03.2012
Яна Славчова Моравска Пазарджик Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
9528 BG-BIO-02
23.04.2014
Яна Христова Борисова Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
8627 BG-BIO-16
16.07.2015
Яне Николаев Нековски Враца Растениевъдство
 • Сладка Царевица
8109 BG-BIO-05
30.06.2015
Яни Апостолов Апостолов Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6502 BG-BIO-02
30.12.2013
Яни Димов Дичев Стара Загора Растениевъдство
 • Арония
преглед
11255 BG-BIO-05
21.12.2015
Яни Иванов Янев Хасково Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
3802 BG-BIO-12
25.05.2015
Яни Костов Димитров Сливен Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слива
преглед
8286 BG-BIO-05
16.06.2015
Янислава Пламенова Великова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
2862 BG-BIO-05
15.04.2014
Янислав Бисеров Недялков Варна Растениевъдство
 • Домати
 • Зеле
преглед
9775 BG-BIO-02
20.07.2015
Яница Георгиева Георгиева София Растениевъдство
 • Картофи
 • Малина
преглед
16273 BG-BIO-02
23.12.2016
Яница Огнянова Петличкова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
15544 BG-BIO-04
14.12.2016
Яница Щерева Янева Стара Загора Животновъдство
 • Други овце
Растениевъдство
 • Пасища