Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
15776 BG-BIO-18
16.12.2016
Юмер Хасанов Терзиев Благоевград Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
172 BG-BIO-03
30.12.2012
Юмит Айсел Муталиб Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6866 BG-BIO-03
23.12.2014
Юммю Ахмед Кехая Кърджали Растениевъдство
 • Люцерна
преглед
616 BG-BIO-03
22.12.2011
Юммю Мюмюнова Османова Хасково Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11918 BG-BIO-05
21.12.2015
Юмюгюл Бейсимова Руфадова Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
16322 BG-BIO-18
27.12.2016
Юмюгюлсюм Мустафова Ахмедова Търговище Растениевъдство
 • Вишни
 • Люцерна
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слива
408 BG-BIO-12
30.11.2012
Юмют Неждет Галиб Силистра Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Краставици
 • Спанак
преглед
18419 BG-BIO-10
24.03.2017
Юнивиста ООД София Внос на биологични продукти
 • Внос
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
11765 BG-BIO-17
29.12.2015
"Юни експрес" ООД Шумен Растениевъдство
 • Праскова
 • Ябълка
преглед
10694 BG-BIO-03
03.12.2015
"Юнийк Фуудс" ЕООД София Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
преглед
10546 BG-BIO-05
26.11.2015
Юнсял Фикретов Юсеинов Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
17262 BG-BIO-18
30.12.2016
Юнус Левент Гюркаш Кърджали Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
11122 BG-BIO-02
17.12.2015
Юри Георгиев Петров София Растениевъдство
 • Маточина
преглед
3398 BG-BIO-05
26.09.2014
Юрий Енчев Маринов Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6926 BG-BIO-03
10.05.2017
"Юрофийлдс" ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Тикви
 • Угар като част от сеитбообращението