Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
6775 BG-BIO-03
24.06.2013
"Фиш Ризорт" ООД София Растениевъдство
 • Други
 • Картофи
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед
22195 BG-BIO-19
04.06.2018
ФЛАВИО ЕООД Търговище Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
7444 BG-BIO-13
28.02.2015
ФЛОРА ДВ ЕООД София Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Ечемик
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Овес
 • Слънчоглед
 • Угар като част от сеитбообращението
12124 BG-BIO-16
30.12.2015
Флора-РД-Велинов и Попов ЕООД София Растениевъдство
 • Грах
 • Други бобови култури
 • Други зърнени
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Лен/ семена от лен
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Обикновена/мека пшеница
 • Ръж
 • Слънчоглед
3183 BG-BIO-03
30.10.2013
Флорина Тодорова Дочева Габрово Растениевъдство
 • Орехи
преглед
21540 biocertification
10.05.2018
ФОН ГОЛДЕНБУРГ ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Ябълка
935 BG-BIO-07
22.03.2016
Форест ИН ЕООД София Животновъдство
 • Други кози
 • Други овце
 • Кози, женски за разплод
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Тритикале
 • Угар като част от сеитбообращението
прегледпрегледпрегледпрегледпрегледпреглед
11311 biocertification
30.01.2018
Форест лъмбър ООД София Растениевъдство
 • Орехи
18481 BG-BIO-04
06.10.2017
Форест ойл ЕООД София Преработватели
 • Производство на етерични масла
Диворастящи
 • Събиране на диворастящи билки и плодове
преглед
11541 BG-BIO-16
30.12.2015
Форест профит ЕООД Бургас Растениевъдство
 • Естествени пасища
12924 BG-BIO-14
01.03.2016
ФОРЕСТ ФРУТ БЪЛГАРИЯ ООД Монтана Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Къпина
преглед
20582 BG-BIO-16
03.01.2018
Фортуна-Ком ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
10759 BG-BIO-04
01.04.2017
Фоур Френдс ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Винени лозя
преглед
21651 biocertification
17.05.2018
Франц Петров Иванов Пловдив Растениевъдство
 • Вишни
3720 BG-BIO-04
30.06.2017
Фратерра ЕООД Добрич Растениевъдство
 • Лешници
преглед