Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
2674 BG-BIO-05
11.11.2013
Цветелина Радославова Стефанова Търговище Растениевъдство
 • Домати
 • Орехи
преглед
2756 BG-BIO-05
05.12.2013
Цветелина Станчева Илиева Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
15100 BG-BIO-07
21.11.2016
Цветелин Атанасов Стефанов Велико Търново Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
Животновъдство
 • Кози, женски за разплод
20095 BG-BIO-04
28.11.2017
Цветелина Тодорова Йотова София Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Ябълка
9412 BG-BIO-10
30.12.2014
Цветелина Цветанова Пашовска Враца Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Пшеница и спелта
 • Фуражна царевица за зелено
преглед
14869 BG-BIO-19
15.11.2016
Цветелина Цветанова Цветкова Велико Търново Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
12536 BG-BIO-04
08.12.2015
Цветелин Димитров Евтимов София Растениевъдство
 • Лешници
649 BG-BIO-04
13.12.2011
Цветелин Иванов Драгневски София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
6803 BG-BIO-04
20.06.2016
Цветелин Иванов Драгневски София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
101 BG-BIO-03
05.06.2013
Цветелин Младенов Цветков Монтана Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
преглед
13905 BG-BIO-18
27.07.2016
Цветелин Петров Борисов Монтана Растениевъдство
 • Орехи
8852 BG-BIO-18
27.07.2016
Цветелин Петров Борисов Монтана Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6979 BG-BIO-19
27.02.2015
Цветина Енчева Петкова Варна Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
 • Слива
9114 BG-BIO-16
10.05.2015
Цветина Илиянова Цочева Габрово Растениевъдство
 • Култивирана гъба
15211 BG-BIO-02
30.11.2016
Цветомира Георгиева Декова Плевен Растениевъдство
 • Слива