Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
8772 BG-BIO-02
25.02.2015
Юлиян Георгиев Кацов Кюстендил Растениевъдство
 • Орехи
преглед
7182 BG-BIO-05
23.12.2014
Юлиян Миленов Гигов София Растениевъдство
 • Слива
преглед
10637 BG-BIO-05
03.12.2015
Юлиян Сашов Сотиров Търговище Растениевъдство
 • Слива
преглед
4918 BG-BIO-05
24.02.2015
Юлиян Станчев Станчев Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2118 BG-BIO-19
10.11.2016
Юлиян Тодоров Дацков Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
13197 BG-BIO-05
25.04.2016
Юлиян Трифонов Генов Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
16397 BG-BIO-19
27.12.2016
Юлиян Ценков Гавазов Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
преглед
1790 BG-BIO-02
01.12.2014
Юлия Пеева Пенкова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
15915 BG-BIO-18
20.12.2016
Юлия Севдалинова Осман Кърджали Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
3470 BG-BIO-05
12.11.2014
Юлия Станиславова Карлева Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
10549 BG-BIO-05
26.11.2015
Юлия Стоянова Костадинова Варна Растениевъдство
 • Орехи
преглед
4960 BG-BIO-16
28.02.2015
Юмер Ахмед Юмер Бургас Растениевъдство
 • Люцерна
 • Череша, вишна и др
15776 BG-BIO-18
16.12.2016
Юмер Хасанов Терзиев Благоевград Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
6866 BG-BIO-18
01.01.2018
Юммю Ахмед Кехая Кърджали Растениевъдство
 • Люцерна
616 BG-BIO-03
22.12.2011
Юммю Мюмюнова Османова Хасково Растениевъдство
 • Орехи
преглед