Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
287 BG-BIO-03
27.12.2012
Цветомир Митков Вълчев Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
4906 BG-BIO-19
27.02.2015
Цветомир Станев Цанков Велико Търново Растениевъдство
 • Слива
4123 BG-BIO-07
22.03.2016
Цветомир Стоянов Христов София Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
прегледпрегледпрегледпрегледпрегледпреглед
7400 BG-BIO-05
05.05.2015
Цветомир Стоянов Цонев Разград Растениевъдство
 • Други костилкови
 • Лешници
 • Орехи
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
7179 BG-BIO-05
27.02.2015
Цвятко Георгиев Кънев Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
1129 BG-BIO-02
11.04.2014
Цвятко Начев Начев Пловдив Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2176 BG-BIO-05
28.12.2010
Ценка Минкова Христова Русе Растениевъдство
 • Орехи
преглед
8396 BG-BIO-05
20.07.2015
Ценко Цочев Цвятков Ловеч Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
15623 BG-BIO-19
13.12.2016
Центроленд ООД Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
преглед
12045 BG-BIO-05
28.12.2015
“ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП” ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Арония
 • Домати
 • Естествени пасища
 • Маслодайна роза
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Череша, вишна и др
10970 BG-BIO-05
01.12.2015
Цеца Йорданова Петрова Велико Търново Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
16532 BG-BIO-02
28.12.2016
Цецка Атанасова Чолакова Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
286 BG-BIO-03
21.12.2012
Цецка Йорданова Начова Монтана Растениевъдство
 • Орехи
преглед
9626 BG-BIO-02
21.12.2012
Цецка Любомирова Герасимова Монтана Растениевъдство
 • Орехи
прегледпреглед
3078 BG-BIO-05
07.12.2012
Цона Стоянова Енева Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед