Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
15783 BG-BIO-10
16.12.2016
Цветан Симионов Пеев Силистра
2418 BG-BIO-19
17.12.2012
Цветан Стоянов Петров Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
12070 BG-BIO-02
30.12.2015
Цветан Тодоров Стоичков Пловдив Растениевъдство
 • Орехи
преглед
8404 BG-BIO-05
21.07.2015
Цветан Тодоров Тодоров Габрово Растениевъдство
 • Слива
преглед
2934 BG-BIO-19
17.12.2013
Цветан Тончев Пенев Велико Търново Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
4022 BG-BIO-05
19.12.2014
Цветан Христов Велков Монтана Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
13513 BG-BIO-10
03.06.2016
Цветан Христов Въльовски Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2903 BG-BIO-05
27.12.2013
Цветелина Борисова Димитрова Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
1525 BG-BIO-12
13.11.2013
Цветелина Венциславова Равелова Кюстендил Растениевъдство
 • Краставици
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
6747 BG-BIO-05
28.11.2014
Цветелина Георгиева Петкова Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
7621 BG-BIO-05
22.05.2015
Цветелина Димова Димова Сливен Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
16659 BG-BIO-13
29.12.2016
Цветелина Емилова Янакиева Монтана Растениевъдство
 • Естествени пасища
10072 BG-BIO-16
22.05.2015
Цветелина Иванова Димитрова Плевен Растениевъдство
 • Орехи
10054 BG-BIO-05
02.11.2015
Цветелина Младенова Бонева-Дулева Ловеч Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2403 BG-BIO-19
03.12.2012
Цветелина Пламенова Газянова Плевен Растениевъдство
 • Орехи