Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
4038 BG-BIO-12
19.12.2014
Цветан Дичев Василев Бургас Растениевъдство
 • Бял трън
преглед
20054 BG-BIO-12
22.11.2017
Цветан Захариев Захариев Пазарджик Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища
14446 BG-BIO-18
11.10.2016
Цветан Иванов Пройнов Ловеч Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
3740 BG-BIO-05
15.12.2014
Цветан Иванов Стефанов Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
7000 BG-BIO-05
27.02.2015
Цветан Иванов Торньовски Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
277 BG-BIO-03
27.12.2012
Цвета Николова Иванова Стара Загора Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
преглед
384 BG-BIO-04
18.07.2016
Цветан Илиев Цеков София Растениевъдство
 • Круша
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Ябълка
Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
прегледпрегледпреглед
8304 BG-BIO-12
09.07.2015
Цветанка Бинкова Двуякова Пазарджик Растениевъдство
 • Култивирана гъба
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слива
преглед
11747 BG-BIO-17
29.12.2015
Цветанка Димитрова Пешева София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
3122 BG-BIO-05
23.10.2012
Цветанка Иванова Симеонова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
6523 BG-BIO-02
20.12.2013
Цветан Николаев Цанев Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11986 BG-BIO-05
23.12.2015
Цветан Ницолов Иванов Плевен Растениевъдство
 • Дюля
 • Круша
 • Праскова
 • Слива
 • Ябълка
преглед
11425 BG-BIO-16
24.12.2015
Цветан Панчев Трифонов Монтана Растениевъдство
 • Орехи
9927 BG-BIO-02
29.12.2009
Цветан Петков Стойков Видин Растениевъдство
 • Ябълка
преглед
11678 BG-BIO-13
29.12.2015
Цветан Петров Гелев София Растениевъдство
 • Други фуражни за зелено
 • Естествени пасища
 • Люцерна