Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
12536 BG-BIO-04
08.12.2015
Цветелин Димитров Евтимов София Растениевъдство
 • Лешници
649 BG-BIO-04
13.12.2011
Цветелин Иванов Драгневски София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
6803 BG-BIO-04
20.06.2016
Цветелин Иванов Драгневски София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
101 BG-BIO-03
05.06.2013
Цветелин Младенов Цветков Монтана Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
преглед
13905 BG-BIO-18
27.07.2016
Цветелин Петров Борисов Монтана Растениевъдство
 • Орехи
8852 BG-BIO-18
27.07.2016
Цветелин Петров Борисов Монтана Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6979 BG-BIO-19
27.02.2015
Цветина Енчева Петкова Варна Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
 • Слива
9114 BG-BIO-16
10.05.2015
Цветина Илиянова Цочева Габрово Растениевъдство
 • Култивирана гъба
15211 BG-BIO-02
30.11.2016
Цветомира Георгиева Декова Плевен Растениевъдство
 • Слива
3896 BG-BIO-02
02.07.2014
Цветомира Емилова Яцова- Георгиева Видин Растениевъдство
 • Бадеми
 • Люцерна
 • Орехи
преглед
2358 BG-BIO-05
28.12.2010
Цветомир Василев Нечев Плевен Растениевъдство
 • Орехи
 • Шипка
преглед
10979 BG-BIO-05
15.12.2015
Цветомир Георгиев Георгиев Русе Растениевъдство
 • Орехи
преглед
15535 BG-BIO-02
12.12.2016
Цветомир Иванов Иванов Хасково Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
11410 BG-BIO-02
23.12.2015
Цветомир Крумов Петров Разград Растениевъдство
 • Слива
преглед
3061 BG-BIO-05
11.12.2012
Цветомир Милчев Михалев Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед