Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
12792 BG-BIO-04
25.04.2018
100 Процента Био ООД София Растениевъдство
  • Арония
  • Домати
  • Малина
  • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
  • Орехи
  • Слива
  • Угар като част от сеитбообращението
  • Череша, вишна и др
прегледпреглед

Н Е А К Т У А Л Н О