Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
3042 BG-BIO-19
30.10.2018
Авиша Мехмедова Коренарска Търговище Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11415 biocertification
07.02.2018
АВИТА АГРО ЕООД Ямбол Растениевъдство
 • Кориандър
 • Обикновена/мека пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
7362 BG-BIO-19
29.11.2018
Авис ЕООД Стара Загора Растениевъдство
 • Домати
 • Други
 • Зеле
 • Лешници
 • Маслодайна роза
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Шипка
преглед
14113 BG-BIO-18
12.02.2019
АВЕНДИ ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
809 BG-BIO-04
04.06.2018
Авелана еко ООД Варна Растениевъдство
 • Лешници
прегледпреглед
17292 BG-BIO-04
31.12.2016
АВЕЛАНА 2016 ЕООД София Растениевъдство
 • Вишни
прегледпреглед
20161 BG-BIO-12
05.12.2017
АВА Инвест 11 АД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
10811 BG-BIO-19
25.10.2018
Абти Ибрахимов Салимов Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
19163 BG-BIO-19
20.07.2017
Абнер Къмпани ЕООД София Преработватели
 • Производство на етерични масла
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
3377 BG-BIO-19
13.11.2018
Абдул Кадер Асил Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
7331 BG-BIO-05
16.02.2015
Аббаз Исмаил Вели Сливен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
20847 BG-BIO-12
01.03.2018
Абакус Интернешънъл ЕООД София Растениевъдство
 • Маточина
 • Орехи
преглед
8637 BG-BIO-02
30.12.2014
ET''ДОРА-ТОДОРКА ДЖОГОЛАНОВА'' София Растениевъдство
 • Картофи
 • Ръж
преглед
23345 BG-BIO-02
06.06.2019
ET “Бееренанбау - Красимир Делев“ Пазарджик Растениевъдство
 • Малина
11776 BG-BIO-02
29.12.2015
„96 Агрогруп” ООД София Растениевъдство
 • Вишни
 • Череша, вишна и др
Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпреглед

Н Е А К Т У А Л Н О