Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11857 BG-BIO-20
31.03.2019
Янка Желязкова Енева Ямбол Растениевъдство
 • Бадеми
 • Орехи
16545 BG-BIO-02
28.12.2016
Янка Колева Георгиева Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
18316 BG-BIO-02
22.02.2017
Янка Пекова Бечова Видин Растениевъдство
 • Орехи
преглед
2896 BG-BIO-19
21.11.2018
Янка Радева Хаджирадева Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
преглед
8681 BG-BIO-02
14.12.2012
Янко Вангелов Николов Стара Загора Растениевъдство
 • Орехи
преглед
3703 BG-BIO-12
27.05.2015
Янко Вергилов Атанасов Варна Растениевъдство
 • Лавандула
 • Шипка
преглед
20850 BG-BIO-02
01.03.2018
Янко Георгиев Георгиев София Растениевъдство
 • Малина
 • Слива
преглед
8136 BG-BIO-19
22.01.2018
Янко Господинов Донев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
 • Орехи
 • Слива
прегледпреглед
3198 BG-BIO-02
22.03.2018
Янко Матев Матев Пловдив Растениевъдство
 • Маслодайна роза
преглед
12075 BG-BIO-02
30.12.2015
Янко Стефанов Бонев Пазарджик Растениевъдство
 • Грах
 • Люцерна
 • Маслодайна роза
преглед
4653 BG-BIO-05
10.12.2013
Янко Стоянов Йорданов Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
23550 biocertification
03.09.2019
Янус Николови ООД Пловдив Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
8500 BG-BIO-22
31.03.2019
Янчо Николаев Вълчев Пловдив Растениевъдство
 • Домати
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед
3905 BG-BIO-19
10.10.2018
Ясемин Сейхан Юсуф Разград Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Орехи
преглед
16892 BG-BIO-15
31.03.2019
Ясен Миленов Миленов Перник Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Орехи

Н Е А К Т У А Л Н О