Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
13197 BG-BIO-05
25.04.2016
Юлиян Трифонов Генов Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
1790 BG-BIO-02
01.12.2014
Юлия Пеева Пенкова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
15915 BG-BIO-18
20.12.2016
Юлия Севдалинова Осман Кърджали Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
3470 BG-BIO-19
15.01.2019
Юлия Станиславова Карлева Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
10549 BG-BIO-19
27.08.2018
Юлия Стоянова Караганчева Варна Растениевъдство
 • Орехи
преглед
21543 BG-BIO-10
10.05.2018
Юлкен Тунчерова Аптулова Велико Търново Растениевъдство
 • Слива
21175 BG-BIO-19
18.04.2018
Юлкер Юджелов Сабриев Шумен Растениевъдство
 • Домати
преглед
4960 BG-BIO-18
12.02.2019
Юмер Ахмед Юмер Бургас Растениевъдство
 • Люцерна
 • Череша, вишна и др
15776 BG-BIO-18
16.12.2016
Юмер Хасанов Терзиев Благоевград Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
21777 BG-BIO-10
21.05.2018
Юмер Юксел Хатиб Силистра Растениевъдство
 • Домати
 • Слива
21286 BG-BIO-17
26.04.2018
Юмит Ердинч Мехмед Шумен Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
6866 BG-BIO-18
01.01.2018
Юммю Ахмед Кехая Кърджали Растениевъдство
 • Люцерна
11918 BG-BIO-19
11.07.2018
Юмюгюл Бейсимова Руфадова Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
408 BG-BIO-12
26.11.2012
Юмют Неждет Галиб Силистра Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
22634 BG-BIO-04
23.07.2018
Юнайтед Брандс България ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О