Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
8931
09.09.2015
Явор Пиндев София
21047 BG-BIO-20
05.04.2018
Явор Николаев Димитров Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
2546 BG-BIO-19
10.04.2018
Явор Любенов Джамбазов Русе Растениевъдство
 • Орехи
преглед
12766 BG-BIO-02
29.11.2010
Явор Кирилов Якимов Русе Растениевъдство
 • Орехи
 • Ябълка
преглед
4926 BG-BIO-04
06.03.2018
Явор Иванов Плачков Сливен Растениевъдство
 • Арония
прегледпреглед
11736 BG-BIO-17
28.12.2015
Явор Джендов Станчев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
14548 BG-BIO-04
25.01.2018
Яблена Натура и Партнърс ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
7619 BG-BIO-19
14.06.2018
Юсуф Реджеб Юсуф Шумен Растениевъдство
 • Други
 • Лавандула
 • Орехи
преглед
19451 BG-BIO-18
01.01.2018
Юсуф Рамадан Мюмюн Кърджали Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
15921 BG-BIO-18
20.12.2016
Юсуф Мехмед Юсуф Кърджали Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
22542 BG-BIO-10
22.06.2018
Юсуф Басри Хамди Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
2858 BG-BIO-05
05.12.2013
Юсмен Юсменов Ебазеров Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
3398 BG-BIO-05
26.09.2014
Юрий Енчев Маринов Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
17262 BG-BIO-18
30.12.2016
Юнус Левент Гюркаш Кърджали Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
10546 BG-BIO-05
26.11.2015
Юнсял Фикретов Юсеинов Русе Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О