Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11857 BG-BIO-20
31.03.2019
Янка Желязкова Енева Ямбол Растениевъдство
 • Бадеми
 • Орехи
4558 BG-BIO-05
08.12.2011
Янка Денева Паскова Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
16273 BG-BIO-02
23.12.2016
Яница Огнянова Петличкова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
9775 BG-BIO-02
20.07.2015
Яница Георгиева Георгиева София Растениевъдство
 • Картофи
 • Малина
преглед
2862 BG-BIO-19
30.01.2018
Янислав Бисеров Недялков Варна Растениевъдство
 • Домати
 • Зеле
преглед
8286 BG-BIO-05
16.06.2015
Янислава Пламенова Великова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11255 BG-BIO-05
21.12.2015
Яни Иванов Янев Хасково Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6502 BG-BIO-02
30.12.2013
Яни Димов Дичев Стара Загора Растениевъдство
 • Арония
преглед
8109 BG-BIO-05
30.06.2015
Яни Апостолов Апостолов Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
8627 BG-BIO-18
12.02.2019
Яне Николаев Нековски Враца Растениевъдство
 • Сладка Царевица
преглед
9528 BG-BIO-02
23.04.2014
Яна Христова Борисова Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
6719 BG-BIO-19
20.07.2017
Яна Славчова Моравска Пазарджик Растениевъдство
 • Лавандула
прегледпреглед
21676 BG-BIO-12
17.05.2018
Янаки Николаев Апостолов Хасково Растениевъдство
 • Зеле
 • Угар като част от сеитбообращението
3137 BG-BIO-05
05.11.2012
Яна Димитрова Андреева Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
8258 BG-BIO-19
08.11.2018
Явор Христов Чернев Силистра Растениевъдство
 • Кайсия
 • Малина
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О