Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
23400 biocertification
09.07.2019
Калоян Кинчев Маринов София Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
23401 BG-BIO-17
11.07.2019
Кадер Мусова Арунова Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
23404 BG-BIO-22
09.07.2019
Добрина Златанова Анадолиева Пловдив Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
23406 BG-BIO-19
15.07.2019
Християн Ивов Христов Търговище Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
преглед
23408 BG-BIO-02
16.07.2019
„Органика фрут“ ЕООД Стара Загора Растениевъдство
 • Малина
 • Угар като част от сеитбообращението
23411 BG-BIO-18
31.03.2019
Жанета Павлова Куньова Благоевград Растениевъдство
 • Домати
23413 BG-BIO-12
24.07.2019
Фидон Спаниш Ойл ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпреглед
23414 BG-BIO-12
24.07.2019
Плодовита ЕООД София Растениевъдство
 • Малина
23416 BG-BIO-10
12.07.2019
ЖИЗАЙН ЕООД Варна Преработватели
 • Производство на вино от грозде
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
23418 BG-BIO-18
19.07.2019
Веселка Неделчева Кутинчева Русе Растениевъдство
 • Лешници
23419 BG-BIO-18
19.07.2019
Магдалена Деянова Кутинчева Русе Растениевъдство
 • Лешници
23424 BG-BIO-14
31.07.2019
Мелта - 90 АД Ловеч Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
преглед
23430 BG-BIO-12
05.08.2019
Ценка Цонева Милчева Ловеч Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
23431 BG-BIO-10
07.08.2019
Иван Тодоров Тодоров Пловдив Растениевъдство
 • Домати
23433 BG-BIO-10
05.08.2019
ЛФС ЕООД София Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О