Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
1157 BG-BIO-02
05.03.2007
Радостин Любчов Стойчев София Растениевъдство
 • Други ягодоплодни (меки подове)
 • Малина
 • Твърда пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ягоди
преглед
1222 BG-BIO-02
11.05.2007
Иван Димов Данчев Ловеч Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Други фуражни за зелено
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Тритикале
 • Фуражна царевица за зелено
Животновъдство
 • Други категории говеда
 • Млечни крави
преглед
3197 BG-BIO-02
13.04.2007
Иван Чиков Чиков Пловдив Растениевъдство
 • Маслодайна роза
преглед
3200 BG-BIO-02
05.06.2007
Любомир Петров Григоров Габрово Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
3210 BG-BIO-02
03.05.2007
"Салвина" ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Лавандула
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпреглед
3352 BG-BIO-02
08.10.2007
"Кондов Екопродукция" ЕООД София Преработватели
 • Производство на мляко и млечни продукти
3531 BG-BIO-02
10.07.2007
Митю Паунов Главчев София Растениевъдство
 • Арония
 • Боб
 • Други овощни
 • Царевица за зърно
 • Шипка
преглед
3532 BG-BIO-02
12.07.2007
Стоян Колев Бонев Пловдив Растениевъдство
 • Слива
преглед
3547 BG-BIO-02
04.07.2007
"ПЛАНТА ФРУКТ ЕКСПОРТ" ЕООД София Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
3551 BG-BIO-02
15.10.2007
"ТЕХРА" ЕООД София Преработватели
 • Производство на хлебни и тестени изделия
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
3557 BG-BIO-02
01.08.2007
Албен Здравков Башов Смолян Растениевъдство
 • Арония
преглед
3595 BG-BIO-02
17.10.2007
Кооперация "Тунджа-94" Стара Загора Растениевъдство
 • Лавандула
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
3601 BG-BIO-02
20.12.2007
Станимир Итев Итев София Растениевъдство
 • Лавандула
 • Маслодайна роза
преглед
3603 BG-BIO-02
20.12.2007
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ШАРАЛИЕВ Пловдив Растениевъдство
 • Лавандула
 • Маслодайна роза
 • Шипка
преглед
4495 BG-BIO-05
05.12.2007
Стоян Русев Русев Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О