Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11188 BG-BIO-02
21.12.2015
Величка Йорданова Карагюлиева Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
1667 BG-BIO-04
28.04.2018
Весела Георгиева Георгиева Добрич Растениевъдство
 • Орехи
прегледпреглед
575 BG-BIO-02
08.01.2018
Веселин Атанасов Черкезов Добрич Растениевъдство
 • Дюля
 • Кайсия
 • Круша
 • Орехи
 • Слива
 • Череша, вишна и др
 • Ябълка
преглед
7382 biocertification
13.02.2018
Видин Фиданов Каракашев Добрич Животновъдство
 • Други категории говеда
 • Млечни крави
Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Фуражна царевица за зелено
преглед
2520 BG-BIO-02
02.04.2014
Владимир Тошков Витанов Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
 • Лешници
преглед
11226 biocertification
13.02.2018
Габриел Видинов Каракашев Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6454 BG-BIO-10
28.09.2018
Галина Стефанова Попова Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
6405 BG-BIO-02
01.12.2014
Галин Донков Гинков Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
55 BG-BIO-20
31.03.2019
Галин Михайлов Златев Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6526 BG-BIO-02
01.12.2014
Галин Славчев Михайлов Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
15891 BG-BIO-10
20.12.2016
Галя Петрова Тодорова Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
7326 BG-BIO-19
30.10.2018
Ганчев 2003 ЕООД Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
16241 biocertification
07.02.2018
Георги Галинов Пачев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
9161 BG-BIO-10
12.02.2019
Георги Георгиев Петров Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
16256 biocertification
16.02.2018
Георги Добрев Белов Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
 • Люцерна
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О