Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
6816 BG-BIO-04
20.04.2017
Стоян Матеев Стоянов Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
прегледпреглед
9269 BG-BIO-10
23.12.2016
Стоян Петров Стоянов Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
9449 BG-BIO-02
30.12.2014
Султанка Стоянова Иванова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
 • Пъпеши
преглед
1557 BG-BIO-22
12.08.2019
Таня Георгиева Рачева Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
прегледпреглед
17043 BG-BIO-17
27.12.2016
Татяна Господинова Чолакова Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
20162 BG-BIO-19
07.12.2017
Теодор Валентинов Катранджиев Добрич Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
6607 BG-BIO-02
11.09.2014
Теодор Димитров Георгиев Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
246 BG-BIO-22
31.03.2019
"Титан - Експрес" ООД Добрич Растениевъдство
 • Слънчоглед
21608 BG-BIO-02
16.05.2018
Тихомир Веселинов Черкезов Добрич Растениевъдство
 • Кайсия
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
6253 BG-BIO-02
21.11.2011
Тихомир Георгиев Георгиев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
15246 BG-BIO-18
01.12.2016
Тодор Димитров Куртев Добрич Растениевъдство
 • Лешници
преглед
9448 BG-BIO-02
30.12.2014
Тодор Иванов Чукачев Добрич Растениевъдство
 • Слива
преглед
22306 BG-BIO-10
05.06.2018
Тодор Митев Иванов Добрич Растениевъдство
 • Дини
 • Зелен фасул
преглед
756 BG-BIO-02
16.04.2014
Тодор Ставрев Карагюлиев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
18842 BG-BIO-19
20.06.2017
ТРИВИВА ООД Добрич Преработватели
 • Производство на етерични масла
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О