Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
739 BG-BIO-02
08.07.2016
Ина ЕООД Пазарджик Растениевъдство
  • Грах
  • Картофи
  • Лавандула
  • Люцерна
  • Маслодайна роза
  • Орехи
  • Угар като част от сеитбообращението
  • Шипка
Преработватели
  • Производство на други хранителни продукти
Търговия и/или складиране на биологични продукти
  • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпрегледпрегледпреглед

Н Е А К Т У А Л Н О