Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
15211 BG-BIO-02
30.11.2016
Цветомира Георгиева Декова Плевен Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
преглед
3896 BG-BIO-02
02.07.2014
Цветомира Емилова Яцова- Георгиева Видин Растениевъдство
 • Бадеми
 • Люцерна
 • Орехи
преглед
1129 BG-BIO-02
11.04.2014
Цвятко Начев Начев Пловдив Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпреглед
16532 BG-BIO-02
28.12.2016
Цецка Атанасова Чолакова Плевен Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
6229 BG-BIO-02
27.12.2012
Цонка Иванова Митева Добрич Растениевъдство
 • Слива
преглед
9973 BG-BIO-02
01.04.2014
Цоньо Станчев Тодоров Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6483 BG-BIO-02
01.12.2014
Чавдар Стоянов Минев Пловдив Растениевъдство
 • Бадеми
 • Слива
преглед
9048 BG-BIO-02
03.07.2015
„Шаламанов 79“ ЕООД Благоевград Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
преглед
23069 BG-BIO-02
23.01.2019
“Шарми“ ЕООД Пловдив Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
прегледпреглед
11048 BG-BIO-02
17.12.2015
“ШИДЕРОВИ“ ЕООД Сливен Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
19493 BG-BIO-02
31.08.2017
„Шипковата къща “ ЕООД Стара Загора Растениевъдство
 • Други
 • Лавандула
 • Маслодайна роза
 • Маточина
 • Орехи
преглед
17218 BG-BIO-02
30.12.2016
„Щастлива градина” ООД Пловдив Растениевъдство
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
9490 BG-BIO-02
04.09.2013
"Ювеге Инвест" ЕООД Варна Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
22734 BG-BIO-02
25.09.2018
Юлия Милкова Ушева Смолян Растениевъдство
 • Други
преглед
8772 BG-BIO-02
25.02.2015
Юлиян Георгиев Кацов Кюстендил Растениевъдство
 • Орехи
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О