Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
3697 BG-BIO-02
17.12.2012
Христо Иванов Бакалов Пловдив Растениевъдство
 • Малина
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Ягоди
преглед
3637 BG-BIO-02
04.04.2018
Христо Иванов Диклиев Пловдив Растениевъдство
 • Маслодайна роза
преглед
20757 BG-BIO-02
05.02.2018
Христо Илиев Христов Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
 • Лук и арпаджик
 • Слива
преглед
22802 BG-BIO-02
20.09.2018
Христо Михаилов Авджиев Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
9434 BG-BIO-02
30.12.2014
Христо Николаев Балабанов Хасково Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
11931 BG-BIO-02
30.12.2015
Христо Николов Гурджанов Пловдив Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
15732 BG-BIO-02
16.12.2016
Христо Райчев Хараланов Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
преглед
9704 BG-BIO-02
25.03.2015
Христо Русинов Русинов Пловдив Растениевъдство
 • Маслодайна роза
преглед
9964 BG-BIO-02
28.12.2010
Христо Станимиров Радевски Стара Загора Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11065 BG-BIO-02
17.12.2015
Цанко Русев Цанков Велико Търново Растениевъдство
 • Маточина
преглед
6484 BG-BIO-02
19.12.2013
Цветан Александров Рендов София Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
6248 BG-BIO-02
21.09.2012
Цветана Цвяткова Чикова Пловдив Растениевъдство
 • Орехи
преглед
6523 BG-BIO-02
08.05.2019
Цветан Николаев Цанев Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
12070 BG-BIO-02
16.05.2018
Цветан Тодоров Стоичков Пловдив Растениевъдство
 • Орехи
преглед
20331 BG-BIO-02
28.12.2017
Цветелина Симеонова Цветкова Хасково Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О