Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
8712 BG-BIO-02
13.12.2011
"Агротика" ООД София Растениевъдство
 • Картофи
 • Обикновена/мека пшеница
преглед
4144 BG-BIO-02
30.12.2014
Аднан Айдън Саит Шумен Растениевъдство
 • Орехи
преглед
19246 BG-BIO-02
01.08.2017
Адриана Александрова Ангелова Хасково Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11495 BG-BIO-02
23.12.2015
„Ай2Ай“ ЕООД София Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
19171 BG-BIO-02
25.07.2017
Айджан Мехмед Сейдахмед Кърджали Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
9572 BG-BIO-02
05.12.2012
Айлин Айдън Салим Кърджали Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
22848 BG-BIO-02
09.10.2018
“Акрима Инвест“ ООД Смолян Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
4233 BG-BIO-02
19.12.2014
Албена Севдалинова Михалева Хасково Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Сусам
 • Тикви
преглед
3557 BG-BIO-02
01.08.2007
Албен Здравков Башов Смолян Растениевъдство
 • Арония
преглед
9088 BG-BIO-02
21.07.2015
Александра Борисова Христева Пловдив Растениевъдство
 • Слива
преглед
19897 BG-BIO-02
26.10.2017
Александрина Александрова Стоянова Варна Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
7315 BG-BIO-02
03.12.2018
Александър Веселинов Черкезов Добрич Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
1822 BG-BIO-02
15.09.2014
"Александър Виниардс" ООД Ямбол Растениевъдство
 • Винени лозя
преглед
9853 BG-BIO-02
04.06.2014
Александър Димитров Найденов Пазарджик Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
11409 BG-BIO-02
23.12.2015
Александър Йорданов Дражев София Растениевъдство
 • Люцерна
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О