Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
21318 biocertification
27.04.2018
Ахмед Севгин Садък Силистра Растениевъдство
 • Дини
 • Други зеленчуци
 • Череша, вишна и др
7700 biocertification
07.02.2018
Байрамали Хасанов Рамиев Търговище Растениевъдство
 • Лешници
4852 biocertification
08.02.2018
Бахадър Бюрхан Бекир Силистра Животновъдство
 • Други категории говеда
 • Млечни крави
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Ечемик
 • Люцерна
 • Овес
 • Тикви
21838 biocertification
22.05.2018
Бедри Йълмаз Мустафа Бургас Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
11272 biocertification
23.01.2018
БЕРУС ООД Русе Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Угар като част от сеитбообращението
11632 biocertification
07.02.2018
Бесита 2014 ЕООД Пазарджик Животновъдство
 • Други кози
 • Кози, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
11218 biocertification
30.01.2018
БИО ДЖИ ЕООД Плевен Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
16245 biocertification
23.01.2018
"БИО ЗЪРНО" ЕООД Монтана Растениевъдство
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
15842 biocertification
10.01.2018
БИО ИНОВАЦИЯ ЕООД Пазарджик Растениевъдство
 • Люцерна
 • Многогодишни фуражни за зелено
 • Постоянни фуражни култури
преглед
6573 biocertification
07.09.2018
Биоприм ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Грах
 • Лавандула
 • Маслодайна роза
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Обикновена/мека пшеница
 • Овес
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
917 biocertification
08.02.2018
Биоферма ЕООД Кърджали Растениевъдство
 • Слива
22923 biocertification
01.11.2018
БИОХЕЛТИ ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
14812 biocertification
07.02.2018
Бисер Антонов Чуклев София Растениевъдство
 • Лешници
20132 biocertification
13.02.2018
Благовест Бориславов Благоев Перник Растениевъдство
 • Арония
11674 biocertification
08.02.2018
Борис Емилов Йотин София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Други кореноплодни и грудкови
 • Естествени пасища
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Рапица
 • Слънчоглед
 • Тритикале
преглед