Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
21539 biocertification
10.05.2018
АЙ ТИ АГРО ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Бадеми
преглед
15562 biocertification
06.02.2018
Айше Али Хасан Бургас Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
7794 biocertification
06.02.2018
Аква Агро Системс ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Ечемик
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед
10463 biocertification
10.01.2018
Александра Димитрова Стоянова Пазарджик Растениевъдство
 • Многогодишни фуражни за зелено
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Постоянни фуражни култури
преглед
3756 biocertification
06.02.2018
Александър Георгиев Пенчев Велико Търново Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
7192 biocertification
31.03.2019
Александър Йорданов Грънчаров Благоевград Растениевъдство
 • Картофи
преглед
22724 biocertification
21.08.2018
Ангел Илиев Суватчиев Хасково Растениевъдство
 • Слива
преглед
19375 biocertification
30.01.2018
Ангел Николаев Димов Пловдив Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
 • Ябълка
преглед
11524 biocertification
09.01.2018
Ани Божидарова Христова Хасково Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ябълка
преглед
22576 biocertification
02.07.2018
Анка Тодорова Лазарова Стара Загора Животновъдство
 • Пуйки
преглед
8313 biocertification
15.01.2018
Анна Иванова Даскалова Пловдив Растениевъдство
 • Тикви
 • Череша, вишна и др
преглед
4297 biocertification
23.01.2018
"АНТИМ АГРО" ЕООД София Растениевъдство
 • Обикновена/мека пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
21670 biocertification
17.05.2018
Антон Красимиров Велков София Растениевъдство
 • Арония
преглед
7534 biocertification
07.02.2018
Антон Стефанов Пейков Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Десертни лозя
 • Други
 • Картофи
 • Люцерна
 • Малина
 • Маточина
 • Орехи
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11219 biocertification
01.08.2018
Апис Агро 98“ ООД Враца Растениевъдство
 • Лавандула
 • Слънчоглед
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О