Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
7455 biocertification
21.02.2018
Станьо Данчев Цоковски Пловдив Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
преглед
21621 biocertification
31.03.2019
Стефан Йозов Пенсов Пловдив Растениевъдство
 • Дини
преглед
22591 biocertification
10.07.2018
Стефан Трифонов Джапанов Хасково Растениевъдство
 • Слива
преглед
11521 biocertification
09.01.2018
СТИЛ С ООД Хасково Растениевъдство
 • Кориандър
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Рапица
 • Слънчоглед
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
7573 biocertification
23.01.2018
Стоян Вълчев Тодоров Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11325 biocertification
24.04.2018
Стоян Димитров Петришки Пазарджик Растениевъдство
 • Многогодишни фуражни за зелено
преглед
11417 biocertification
21.02.2018
Стоянка Атанасова Тодорова Ямбол Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Кориандър
 • Пшеница и спелта
преглед
2573 biocertification
23.01.2018
Стоян Манолов Тодоров Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
13639 biocertification
31.03.2019
"Струма фрут" ЕООД Кюстендил Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
преглед
1965 biocertification
19.04.2018
Стубеля Агро ЕООД София Растениевъдство
 • Грах
 • Други
 • Други текстилни култури
 • Маточина
Преработватели
 • Производство на други хранителни продукти
преглед
11863 biocertification
31.03.2019
Сунай Мюмюнали Осман Кърджали Растениевъдство
 • Орехи
преглед
4308 biocertification
10.01.2018
Таня Господинова Купенова София Растениевъдство
 • Кориандър
 • Обикновена/мека пшеница
 • Слънчоглед
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
9653 biocertification
30.01.2018
"Тата 11" ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Лавандула
 • Маслодайна роза
 • Орехи
 • Слива
преглед
7870 biocertification
12.02.2019
Тера Сто ЕООД София Растениевъдство
 • Картофи
 • Круша
 • Маслодайна роза
 • Обикновена/мека пшеница
 • Овес
 • Орехи
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Фуражна царевица за зелено
 • Ябълка
преглед
11474 biocertification
30.01.2018
Тодор Костадинов Стоянов Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О