Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
21900 biocertification
28.05.2018
Христо Христов Хубавенски Кюстендил Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
21314 biocertification
27.04.2018
ХЮСЕИН НУРХАН ХАМИД Силистра Растениевъдство
 • Грах
 • Слива
11678 biocertification
22.02.2018
Цветан Петров Гелев София Растениевъдство
 • Други фуражни за зелено
 • Естествени пасища
 • Люцерна
20681 biocertification
07.02.2018
Цветомила Тодорова Данаилова Велико Търново Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Череша, вишна и др
11206 biocertification
23.01.2018
ЧЗППК МАРИЙНО Хасково Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
6139 biocertification
06.02.2018
Шардоне ЕООД Търговище Растениевъдство
 • Винени лозя
21435 biocertification
04.05.2018
Янислава Георгиева Георгиева Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед