Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
7444 biocertification
31.01.2019
ФЛОРА ДВ ЕООД София Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Тритикале
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Царевица за зърно
11311 biocertification
30.01.2018
Форест лъмбър ООД София Растениевъдство
 • Орехи
21651 biocertification
17.05.2018
Франц Петров Иванов Пловдив Растениевъдство
 • Вишни
4920 biocertification
23.01.2018
"Хера Агро" ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Люцерна
285 biocertification
19.02.2018
Хрипсиме Минасян Минасян Пазарджик Растениевъдство
 • Лавандула
 • Орехи
4847 biocertification
16.02.2018
Христо Георгиев Янакиев Монтана Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
21314 biocertification
27.04.2018
ХЮСЕИН НУРХАН ХАМИД Силистра Растениевъдство
 • Грах
 • Слива
11678 biocertification
22.02.2018
Цветан Петров Гелев София Растениевъдство
 • Други фуражни за зелено
 • Естествени пасища
 • Люцерна
20681 biocertification
16.01.2019
Цветомила Тодорова Данаилова Велико Търново Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Череша, вишна и др
22597 biocertification
26.02.2019
ЧЕПРАЗА-1 ЕООД Монтана Диворастящи
 • Събиране на диворастящи билки и плодове
преглед
11206 biocertification
23.01.2018
ЧЗППК МАРИЙНО Хасково Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
6139 biocertification
06.02.2018
Шардоне ЕООД Търговище Растениевъдство
 • Винени лозя
21435 biocertification
04.05.2018
Янислава Георгиева Георгиева Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед