Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
8033 biocertification
30.01.2018
Самет Гюнайдън Мехмед Силистра Растениевъдство
 • Други
 • Слива
преглед
3407 biocertification
10.05.2018
Сашо Венелинов Банев Бургас Растениевъдство
 • Десертни лозя
 • Зелен фасул
 • Киви
преглед
15687 biocertification
24.04.2018
Свилен Рашков Денев София Растениевъдство
 • Други текстилни култури
 • Люцерна
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
преглед
2565 biocertification
31.03.2019
Сема Ридванова Акиф Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
19318 biocertification
07.02.2018
Сечил Юджел Салим Силистра Растениевъдство
 • Домати
 • Слива
преглед
7530 biocertification
26.04.2018
"СИД - Кръстеви 14" ЕООД Бургас Растениевъдство
 • Бадеми
 • Люцерна
преглед
8295 biocertification
07.02.2018
Силвия Пламенова Дженкова Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Вишни
 • Слива
преглед
243 biocertification
09.02.2018
Симеон Александров Кокалков Благоевград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
4009 biocertification
08.02.2018
СКС Раковски Хасково Растениевъдство
 • Грах
 • Твърда пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
6156 biocertification
09.05.2018
Славяна Статева ЕТ Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
Преработватели
 • Производство на етерични масла
преглед
4861 biocertification
07.02.2018
Сортови семена-Елит 2001 ЕООД Велико Търново Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11478 biocertification
11.05.2018
СП ЕНЕРДЖИ ЕООД Хасково Растениевъдство
 • Винени лозя
преглед
7209 biocertification
20.03.2018
Станимир Николов Узунов Силистра Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Фуражна царевица за зелено
преглед
11520 biocertification
09.01.2018
Станислав Антонов Манолов Хасково Растениевъдство
 • Кориандър
 • Краставици
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Рапица
 • Слънчоглед
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
19324 biocertification
24.04.2018
СТАНИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ Пловдив Растениевъдство
 • Ябълка
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О