Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
7701 biocertification
07.02.2018
Анка Янкова Топалова Стара Загора Растениевъдство
 • Домати
 • Угар като част от сеитбообращението
22576 biocertification
02.07.2018
Анка Тодорова Лазарова Стара Загора Животновъдство
 • Пуйки
11524 biocertification
09.01.2018
Ани Божидарова Христова Хасково Растениевъдство
 • Круша
 • Ябълка
19375 biocertification
30.01.2018
Ангел Николаев Димов Пловдив Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Ябълка
22724 biocertification
21.08.2018
Ангел Илиев Суватчиев Хасково Растениевъдство
 • Слива
3756 biocertification
06.02.2018
Александър Георгиев Пенчев Велико Търново Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
10463 biocertification
10.01.2018
Александра Димитрова Стоянова Пазарджик Растениевъдство
 • Многогодишни фуражни за зелено
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Постоянни фуражни култури
преглед
7794 biocertification
06.02.2018
Аква Агро Системс ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Ечемик
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
15562 biocertification
06.02.2018
Айше Али Хасан Бургас Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
21539 biocertification
10.05.2018
АЙ ТИ АГРО ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Ябълка
преглед
11230 biocertification
06.02.2018
АЙ ПИ ВИ 2014 ЕООД Велико Търново Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Ечемик
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението
16253 biocertification
20.02.2018
Айлин Синан Хюсеинова Силистра Растениевъдство
 • Слива
7532 biocertification
06.02.2018
Адем Хасанов Адемов Търговище Растениевъдство
 • Орехи
16067 biocertification
03.05.2018
Адем Османов Юсеинов Пловдив Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
12742 biocertification
02.02.2018
Аделина Христова Шехерова София Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др