Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11336 biocertification
30.01.2018
ВАЛСИНЯ ЕООД Хасково Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
16970 biocertification
31.03.2019
Валери Пенчев Василев Силистра Растениевъдство
 • Кайсия
18685 biocertification
12.02.2019
ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ВЪЛНЕВ Пловдив Растениевъдство
 • Вишни
 • Череша, вишна и др
14735 biocertification
24.08.2018
Валентин Георгиев Гамов Ямбол Животновъдство
 • Млечни крави
 • Продукти от мляко (прясно, кисело
Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
2571 biocertification
23.01.2018
Валентина Манолова Тодорова Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
1781 biocertification
19.04.2018
Валентина Енчева Маркова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
11847 biocertification
31.03.2019
Бюлент Сунай Есен Кърджали Растениевъдство
 • Орехи
11712 biocertification
22.01.2019
Боян Димитров Панчовски Пазарджик Растениевъдство
 • Многогодишни фуражни за зелено
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слива
9364 biocertification
09.01.2018
Боряна Димитрова Благоева Монтана Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11674 biocertification
08.02.2018
Борис Емилов Йотин София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Рапица
 • Тритикале
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
20132 biocertification
13.02.2018
Благовест Бориславов Благоев Перник Растениевъдство
 • Арония
14812 biocertification
07.02.2018
Бисер Антонов Чуклев София Растениевъдство
 • Лешници
4901 biocertification
31.03.2019
Бирсен Юмер Али Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
22923 biocertification
01.11.2018
БИОХЕЛТИ ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
1188 biocertification
31.03.2019
"Биофрута" ЕООД Пазарджик Растениевъдство
 • Вишни
 • Други ягодоплодни (меки подове)
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Кайсия
 • Къпина
 • Люцерна
 • Малина
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Френско грозде
 • Череша, вишна и др
 • Ябълка
 • Ягоди
Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти