Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
7782 biocertification
06.02.2018
АГРОПЛАНИНА ООД Габрово Растениевъдство
 • Други ягодоплодни (меки подове)
преглед
11455 biocertification
02.02.2018
АГРО САНТИНО ООД Плевен Растениевъдство
 • Фуражна царевица за зелено
11668 biocertification
29.12.2017
АГРОСПЕКТЪР ЕООД Силистра Растениевъдство
 • Други
 • Люцерна
 • Тритикале
15884 biocertification
07.02.2018
„Агро-ТИП“ ЕООД Пазарджик Растениевъдство
 • Люцерна
6258 biocertification
30.01.2018
"Агрохит" ООД Стара Загора Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
преглед
11324 biocertification
06.02.2018
АГРОШИЙПФАРМ ЕООД Велико Търново Животновъдство
 • Други овце
Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища
11269 biocertification
02.02.2018
Агро-Ян ООД Ямбол Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Угар като част от сеитбообращението
12742 biocertification
02.02.2018
Аделина Христова Шехерова София Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
16067 biocertification
03.05.2018
Адем Османов Юсеинов Пловдив Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
7532 biocertification
06.02.2018
Адем Хасанов Адемов Търговище Растениевъдство
 • Орехи
16253 biocertification
20.02.2018
Айлин Синан Хюсеинова Силистра Растениевъдство
 • Слива
11230 biocertification
06.02.2018
АЙ ПИ ВИ 2014 ЕООД Велико Търново Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Ечемик
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението
21539 biocertification
10.05.2018
АЙ ТИ АГРО ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Ябълка
преглед
15562 biocertification
06.02.2018
Айше Али Хасан Бургас Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
7794 biocertification
06.02.2018
Аква Агро Системс ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Ечемик
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)