Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
23550 biocertification
03.09.2019
Янус Николови ООД Пловдив Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
6139 biocertification
06.02.2018
Шардоне ЕООД Търговище Растениевъдство
 • Винени лозя
преглед
11206 biocertification
23.01.2018
ЧЗППК МАРИЙНО Хасково Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
22597 biocertification
26.02.2019
ЧЕПРАЗА-1 ЕООД Монтана Диворастящи
 • Събиране на диворастящи билки и плодове
преглед
11678 biocertification
22.02.2018
Цветан Петров Гелев София Растениевъдство
 • Други фуражни за зелено
 • Естествени пасища
 • Люцерна
преглед
21314 biocertification
27.04.2018
ХЮСЕИН НУРХАН ХАМИД Силистра Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Слива
преглед
4847 biocertification
16.02.2018
Христо Георгиев Янакиев Монтана Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
4920 biocertification
23.01.2018
"Хера Агро" ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Люцерна
преглед
10772 biocertification
31.03.2019
"ХБ Консулт" ЕООД Пловдив Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Сусам
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11616 biocertification
31.03.2019
"Хайв" ООД Хасково Растениевъдство
 • Вишни
 • Други зърнени
преглед
23437 biocertification
07.08.2019
„ФРИГО“ ЕООД Ловеч Преработватели
 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
преглед
23608 biocertification
04.09.2019
Франц Петров Иванов Пловдив Растениевъдство
 • Вишни
преглед
11311 biocertification
30.01.2018
Форест лъмбър ООД София Растениевъдство
 • Орехи
преглед
7444 biocertification
31.01.2019
ФЛОРА ДВ ЕООД София Растениевъдство
 • Други зърнени
 • Ечемик
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Слънчоглед
 • Тритикале
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11634 biocertification
16.02.2018
ТРАВЪЛ ИН БГ Стара Загора Растениевъдство
 • Люцерна
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О