Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
23224 biocertification
31.03.2019
Йордан Маринов Радков Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
23212 biocertification
18.03.2019
Култ Кафе ЕООД Пловдив Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
23166 biocertification
01.03.2019
Исмаил Насуф Махмуд Силистра Растениевъдство
 • Кайсия
 • Слива
 • Череша, вишна и др
22995 biocertification
12.12.2018
Пенко Мариянов Василев Ловеч Растениевъдство
 • Дюля
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ябълка
22923 biocertification
01.11.2018
БИОХЕЛТИ ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
22792 biocertification
13.09.2018
Гичка Тодорова Стоянова Хасково Растениевъдство
 • Слива
22729 biocertification
21.08.2018
Радмила 07 ЕООД Шумен Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
22724 biocertification
21.08.2018
Ангел Илиев Суватчиев Хасково Растениевъдство
 • Слива
22597 biocertification
26.02.2019
ЧЕПРАЗА-1 ЕООД Монтана Диворастящи
 • Събиране на диворастящи билки и плодове
преглед
22593 biocertification
10.07.2018
Атанас Петров Чатраков Хасково Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
22592 biocertification
10.07.2018
Радка Ангелова Джапанова Хасково Растениевъдство
 • Слива
22591 biocertification
10.07.2018
Стефан Трифонов Джапанов Хасково Растениевъдство
 • Слива
22576 biocertification
02.07.2018
Анка Тодорова Лазарова Стара Загора Животновъдство
 • Пуйки
22566 biocertification
03.05.2018
Мелин Юксел Заид Бургас Растениевъдство
 • Домати
 • Краставици
 • Слива
22398 biocertification
11.06.2018
Муса Юсуф Али Благоевград Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението