Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
2572 biocertification
23.01.2018
Мара Стоянова Тодорова Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2573 biocertification
23.01.2018
Стоян Манолов Тодоров Бургас Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
2818 biocertification
06.02.2018
"Дивес естейт" ООД Пловдив Растениевъдство
 • Винени лозя
3407 biocertification
10.05.2018
Сашо Венелинов Банев Бургас Растениевъдство
 • Десертни лозя
 • Киви
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
преглед
3726 biocertification
30.01.2018
Ася Асенова Асенова Бургас Растениевъдство
 • Орехи
 • Шипка
3741 biocertification
23.01.2018
"ЕКО АГРО" АД Добрич Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Круша
 • Люцерна
 • Праскова
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ябълка
преглед
3754 biocertification
08.02.2018
"МАГ" ЕООД Велико Търново Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
3755 biocertification
08.02.2018
"МАГ 2010" ЕООД Велико Търново Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
3756 biocertification
06.02.2018
Александър Георгиев Пенчев Велико Търново Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
3847 biocertification
30.01.2018
Ваня Димитрова Миндева Сливен Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
3927 biocertification
31.03.2019
Емил Иванов Пендаков Пловдив Растениевъдство
 • Малина
3934 biocertification
19.04.2018
"ЗЪРНОХРАН" ЕООД Враца Растениевъдство
 • Малина
 • Угар като част от сеитбообращението
3938 biocertification
30.03.2018
„Мисони-ЕМ” ЕООД Враца Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
3940 biocertification
13.02.2018
"МИНЧОНИС- 1895" ЕООД Хасково Растениевъдство
 • Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението
3941 biocertification
13.02.2018
ЕТ "ВИЛИ- МИЛЕНА КОЛЕВА- ЕВГЕНИ КОЛЕВ" Хасково Растениевъдство
 • Люцерна
 • Обикновена/мека пшеница
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението