Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
22591 biocertification
10.07.2018
Стефан Трифонов Джапанов Хасково Растениевъдство
  • Слива
22592 biocertification
10.07.2018
Радка Ангелова Джапанова Хасково Растениевъдство
  • Слива
22593 biocertification
10.07.2018
Атанас Петров Чатраков Хасково Растениевъдство
  • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
  • Слива
22724 biocertification
21.08.2018
Ангел Илиев Суватчиев Хасково Растениевъдство
  • Слива
22729 biocertification
21.08.2018
Радмила 07 ЕООД Шумен Търговия и/или складиране на биологични продукти
  • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
22792 biocertification
13.09.2018
Гичка Тодорова Стоянова Хасково Растениевъдство
  • Слива