Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
22592 biocertification
10.07.2018
Радка Ангелова Джапанова Хасково Растениевъдство
 • Слива
22593 biocertification
10.07.2018
Атанас Петров Чатраков Хасково Растениевъдство
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
22724 biocertification
21.08.2018
Ангел Илиев Суватчиев Хасково Растениевъдство
 • Слива
22729 biocertification
21.08.2018
Радмила 07 ЕООД Шумен Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
22792 biocertification
13.09.2018
Гичка Тодорова Стоянова Хасково Растениевъдство
 • Слива
22923 biocertification
01.11.2018
БИОХЕЛТИ ООД София Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
преглед
22995 biocertification
12.12.2018
Пенко Мариянов Василев Ловеч Растениевъдство
 • Дюля
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ябълка