Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
81 biocertification
31.03.2019
Надежда Димитрова Дянкова Бургас Растениевъдство
 • Киви
преглед
151 biocertification
13.02.2018
"Мики 8789" ЕООД Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
152 biocertification
08.02.2018
Марияна Ленинова Костова Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
155 biocertification
19.04.2018
Климакомфорт ЕООД Пазарджик Растениевъдство
 • Лавандула
 • Маточина
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Орехи
преглед
226 biocertification
31.03.2019
Георги Андонов Андонов Кюстендил Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
242 biocertification
09.01.2018
ЕТ Борислав Илиев-1973 Благоевград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
243 biocertification
09.02.2018
Симеон Александров Кокалков Благоевград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
244 biocertification
09.01.2018
ЕТ Павел Стоянов 2015 Благоевград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
386 biocertification
31.03.2019
Айкъз Кязим Ибрахим Кърджали Растениевъдство
 • Лук и арпаджик
 • Орехи
 • Тикви
 • Чесън
преглед
560 biocertification
31.03.2019
Адил Сали Испа Силистра Растениевъдство
 • Люцерна
 • Слива
преглед
681 biocertification
31.03.2019
Велизар Велизаров Радоев Шумен Растениевъдство
 • Лавандула
 • Орехи
преглед
682 biocertification
20.03.2018
Радмила Николаева Николова Шумен Растениевъдство
 • Други
 • Лавандула
 • Семена и посадъчен материал
преглед
717 biocertification
09.05.2018
Калоян Валентинов Кънчев Пловдив Търговия и/или складиране на биологични продукти
 • Търговия и/или складиране на биологични продукти
Растениевъдство
 • Угар като част от сеитбообращението
 • Ябълка
преглед
764 biocertification
31.03.2019
Евгений Георгиевич Латев Хасково Растениевъдство
 • Орехи
преглед
917 biocertification
08.02.2018
Биоферма ЕООД Кърджали Растениевъдство
 • Слива
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О