Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
14090 BG-BIO-17
29.06.2018
Борис Мирчев Костадинов Бургас Растениевъдство
 • Череша, вишна и др
19622 BG-BIO-17
26.09.2017
Боян Величков Милков Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
13860 BG-BIO-17
19.07.2016
Бранимира Любенова Тодорова Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
394 BG-BIO-17
17.08.2018
Бранимир Божидаров Кирилов Русе Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Десертни лозя
 • Люцерна
преглед
10853 BG-BIO-17
11.12.2015
Валентин Пламенов Петърчев Шумен Растениевъдство
 • Лешници
преглед
20691 BG-BIO-17
23.01.2018
Валентин Стайчев Владимиров Разград Животновъдство
 • Пчелни семейства в преход
11781 BG-BIO-17
30.12.2015
Валери Цонев Рахчев Разград Растениевъдство
 • Орехи
преглед
18666 BG-BIO-17
28.11.2018
"Валис" ЕООД Варна Растениевъдство
 • Други овощни
преглед
650 BG-BIO-17
21.08.2017
Вал Комерс Груп ЕООД София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Грах
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
 • Тритикал
 • Царевица
 • Царевица за зърно
преглед
20389 BG-BIO-17
29.12.2017
Валя Стоянова Семкова София Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
11137 BG-BIO-17
18.12.2015
Васил Андонов Василев Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
21795 BG-BIO-17
22.05.2018
Васил Димитров Златев Велико Търново Растениевъдство
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
20102 BG-BIO-17
30.11.2017
Василена Руменова Стойчева Хасково Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
11754 BG-BIO-17
29.12.2015
Васил Митков Петров Добрич Растениевъдство
 • Орехи
преглед
21058 BG-BIO-17
05.04.2018
Васил Щерев Андонов Сливен Растениевъдство
 • Праскова
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О