Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
11736 BG-BIO-17
28.12.2015
Явор Джендов Станчев Добрич Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
11765 BG-BIO-17
29.12.2015
"Юни експрес" ООД Шумен Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Праскова
 • Ябълка
преглед
21286 BG-BIO-17
26.04.2018
Юмит Ердинч Мехмед Шумен Растениевъдство
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
13661 BG-BIO-17
27.06.2016
Юлиана Иванова Железова Шумен Растениевъдство
 • Орехи
преглед
11767 BG-BIO-17
29.12.2015
Юксел Сабриев Хасанов Разград Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
3893 BG-BIO-17
21.12.2017
"Южна ферма" ООД Пловдив Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
 • Ечемик
 • Кориандър
 • Многогодишни фуражни за зелено
 • Овес
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Угар като част от сеитбообращението
преглед
7720 BG-BIO-17
16.10.2018
Юджел Веждетов Еминов Варна Растениевъдство
 • Орехи
преглед
4505 BG-BIO-17
22.12.2017
Цанко Атанасов Кунчев Търговище Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11737 BG-BIO-17
28.12.2015
Хюсеин Руждиев Салиев Разград Животновъдство
 • Други овце
 • Овце, женски за разплод
Растениевъдство
 • Лешници
 • Люцерна
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
 • Фуражна царевица за зелено
преглед
22172 BG-BIO-17
04.06.2018
Хюлйа Ердинчева Хюсеинова Шумен Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
15548 BG-BIO-17
13.12.2016
Христо Василев Кръстев Добрич Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11761 BG-BIO-17
29.12.2015
Христина Жечкова Йорданова Шумен Растениевъдство
 • Слива
преглед
21009 BG-BIO-17
30.03.2018
Хикмет Арунов Изетов Варна Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
11762 BG-BIO-17
29.12.2015
Хасан Руфат Ислям Разград Растениевъдство
 • Слива
преглед
11738 BG-BIO-17
28.12.2015
Фирдес Реджеб Рафи Шумен Растениевъдство
 • Люцерна
 • Орехи
Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О