Рег.N Договор Име Област Дейности Документи
227 BG-BIO-17
21.01.2019
Орхан Сюлейманов Сюлейманов Търговище Растениевъдство
 • Слива
преглед
357 BG-BIO-17
16.10.2017
Ауто перфект груп ЕООД София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
374 BG-BIO-17
10.12.2018
Миролюб Андонов Георгиев Търговище Растениевъдство
 • Вишни
 • Слива
преглед
394 BG-BIO-17
17.08.2018
Бранимир Божидаров Кирилов Русе Растениевъдство
 • Винени лозя
 • Десертни лозя
 • Люцерна
преглед
650 BG-BIO-17
21.08.2017
Вал Комерс Груп ЕООД София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Грах
 • Естествени пасища
 • Люцерна
 • Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
 • Слива
 • Тритикал
 • Царевица
 • Царевица за зърно
преглед
1174 BG-BIO-17
16.01.2019
ЗК "Изгрев 92" Силистра Растениевъдство
 • Други
 • Слива
3037 BG-BIO-17
09.07.2018
Петя Боянова Боянова Русе Растениевъдство
 • Праскова
 • Слива
 • Череша, вишна и др
преглед
3211 BG-BIO-17
07.01.2019
Вячеслав Танков Митов Варна Растениевъдство
 • Лавандула
преглед
3218 BG-BIO-17
17.10.2017
Грийн Ленд Форест ЕООД София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
3219 BG-BIO-17
15.10.2017
Европа 7 ЕООД София Животновъдство
 • Говеда за клане
Растениевъдство
 • Естествени пасища
преглед
3246 BG-BIO-17
20.10.2017
Борислава Теодорова Костова Силистра Животновъдство
 • Пчелни семейства биологични
преглед
3255 BG-BIO-17
13.12.2018
Исуф Мехмедов Исмаилов Силистра Растениевъдство
 • Орехи
 • Слива
преглед
3335 BG-BIO-17
03.01.2019
Иляз Гюрсел Осман Силистра Растениевъдство
 • Орехи
преглед
3429 BG-BIO-17
26.06.2014
Еко Пан ООД Пазарджик Растениевъдство
 • Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища)
преглед
3472 BG-BIO-17
04.12.2018
Димитър Недев Христов Бургас Растениевъдство
 • Лавандула
преглед

Н Е А К Т У А Л Н О