ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Код Контролиращо лице Уебсайт
BG-BIO-02 "Балкан Биосерт" ООД www.balkanbiocert.com
BG-BIO-04 "СЕРЕС - Сертификация на екологични стандарти" ООД www.ceres-cert.com
BG-BIO-05 "ЛAКОН" ООД www.lacon-bg.com
BG-BIO-07 "КОНТРОЛ ЮНИОН СЕРТИФИКЕЙШЪНС" www.controlunion.com
BG-BIO-10 "ИНСТИТУТ ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ" АД www.bio-hellas.gr
BG-BIO-12 "ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" www.ecogruppoitalia.it
BG-BIO-14 "СЖС България" ЕООД www.sgs.bg
BG-BIO-15 "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД www.bulgarkontrola.bg
BG-BIO-17 „Агенция за биологична сертификация” ЕООД abcbg.net
BG-BIO-18 „Космосерт услуги за сертифициране” АД www.cosmocert.bg
BG-BIO-19 МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД www.makom.bg
BG-BIO-20 Агро Органик Контрол ЕООД www.agro-organic.com
BG-BIO-21 Био Сертификейшън ЕООД biocertification.eu/
BG-BIO-22 НУТРАМЕД ЕООД www.biocert.nutramedbg.com

Н Е А К Т У А Л Н О