Базата данни се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е вече онлайн.

Когато започвате своята дейност като биологичен производител, преработвател или търговец, е задължително да информирате МЗХ, чрез подаване на формуляр за обявяване на дейността.

Заявлението може да бъде изпратено и по пощата, като го свалите формулярът за обявяване на дейност от тук и изпратите до Отдел "Биологично растениевъдство и животновъдство", Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство", Министерство на земеделието и храните, бул. "Христо Ботев" 55, 1040 София